» Nieuws

Wat is dit?“De Molenborrel“


Vrijdag 27 augustus – vanaf 20 uur


Speciaal voor de inwoners van Garsthuizen Startenhuizen

De vrijwillige medewerkers van onze molen De Hoop hebben

zich terecht regelmatig afgevraagd of de inwoners van beide

dorpen wel zo blij zijn met de molen, want “we zien ze bijna

nooit” . Daar willen we graag verandering in brengen.

In ieder geval proberen we dat door een jaarlijks treffen op de

molen te organiseren, dat waarschijnlijk zal prikkelen om ook

eens vaker een kijkje te nemen.

Op
vrijdag 27 augustus is iedereen welkom van 20 u. tot

ca. 21.30 op de molen. Daarna vertrekken we naar

’t Binhoes, waar molenaar Dick Wijchgel ons meer vertelt over

de geschiedenis. Vanuit de Landbouwvereniging vertelt

Jaap Huizinga hoe de molen de binding vormt tussen het buitengebied en de dorpsbewoners.


Het Groninger Molenweekend op 12 en 13 juni 2010

 

Op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2010 is er volop gelegenheid om kennis te maken met Groninger molens. In de provincie Groningen staan niet alleen veel koren- en pelmolens, maar ook 28 poldermolens, waarvan een aantal nog steeds een rol speelt het handhaven van het waterpeil.
Veel molens zullen tijdens het molenweekend niet alleen te bezichtigen zijn, maar ook in werking zijn. Daarnaast bieden verschillende molens een aantrekkelijk en gevarieerd programma voor jong en oud.


 

‘Wat de pot schaft’

Het centrale thema in 2010 is het gezegde ‘wat de pot schaft’. Molens hebben immers altijd een grote rol gespeeld bij de voedselvoorziening. Korenmolens malen graan, pelmolens pellen gort en de poldermolens zorgen er voor dat het land geschikt is om te bebouwen, of vee te laten weiden.


Onze molen is in ieder geval op zaterdagmiddag open. Afhankelijk van het weer wordt bekeken of de molen ook op zondagmiddag open zal zijn.
########################################################################################

NATIONALE MOLEN- EN GEMALENDAG:

‘BELEEF DE VERRASSENDE KANTEN VAN ONZE MOLENS !’


De 38
ste editie van de Nationale Molen- en Gemalendag wordt evenals de laatste jaren een heel ‘wiekend’ gehouden, en wel op zaterdag 8 en zondag 9 mei. Meer dan de helft van alle molens in Nederland is voor deze gelegenheid opengesteld en ook bij vele gemalen staan de deuren open voor het publiek.

De Nationale Molen- en Gemalendag laat dit jaar zien dat molens vele verassende kanten hebben. Bij vrijwel elke molen of gemaal is een feestelijk programma samengesteld, variërend van kunstzinnige tot culinaire en van inspannende tot ontspannende activiteiten.

Voor de hele familie zijn er talloze bezigheden in en rond de molen of het gemaal georganiseerd. Proef bijvoorbeeld eens een traditioneel recept uit Iran of IJsland of laat je verrassen met een rondleiding in het Frans of Twents. Ook kunt u onder het genot van live-muziek eerlijke inkopen doen op molenmarkten terwijl uw kinderen molentjes maken van een speciaal ontwikkeld bouwpakket. Bourgondische types kunnen zichzelf verwennen met een heerlijk molenbiertje. Een heel bijzondere ervaring!

Molenaars en machinisten leiden de bezoekers rond en vertellen over de oude- en nieuwe technieken. De machtige werktuigen die gebruik maken van wind- en waterkracht spreken nog steeds tot ieders verbeelding. Het is fascinerend om te zien hoe met deze natuurkrachten wordt gezaagd, hoe graan tot meel wordt gemalen, olie voor lampen uit zaden wordt geperst, verf wordt gemaakt of hoe papier wordt gefabriceerd. Ook zijn molens in onze lage en waterrijke landen essentieel geweest voor het droogmalen van meren en het reguleren van de waterhuishouding van ons land.

Als gevolg van de technische ontwikkeling verdwenen veel molens vanaf het eind van de 19
e eeuw. Deze

stoom-, diesel- en elektrische gemalen namen de rol van veel watermolens over. Ook veel van deze oude gemalen werden ingehaald door de technische vooruitgang en verdwenen. Gelukkig zijn er exemplaren bewaard gebleven en gerestaureerd. Ook die zijn te zien tijdens Nationale Molen- en Gemalendag. Let bij molens op de blauwe wimpel, die wappert als deze te bezoeken is. Ook als de wieken of waterraderen rondgaan, is de molen in de meeste gevallen voor publiek opengesteld. Op www.nationalemolenengemalendag.nl is een overzicht te zien van de molens en gemalen bij u in de buurt. Meer informatie staat op www.molens.nl en op www.gemalen.nl.

#####################################################################################

Reparatie Pellerij

Het best verborgen deel van de molen is de pellerij. Deze ligt namelijk op een tussenvloer, onder de stellingzolder. Deze tussenvloer is normaal gesproken altijd afgesloten. Op die tussenvloer draaien bij het pellen twee pelstenen in het rond boven een zogenaamd 'doodbed'. Een steen die op de grond vastligt: die 'dood'stil ligt. Deze onderste stenen liggen op klossen. En aangezien alles van hout is in de molen, kunnen ook deze klossen aangevreten worden door ongedierte. En dat is precies wat er gebeurd is jaren geleden. Daardoor waren de klossen en al het houtwerk verrot, aangevreten en verpulverd geworden. Daardoor was het niet meer vertrouwd om met de pelstenen te draaien. Deze stenen draaien namelijk met een snelheid die negen keer hoger is dan de snelheid van de wieken. Op dit moment zijn we bezig om het oude hout te verwijderen en de nieuwe klossen te plaatsen. Als de pelstenen eenmaal weer gefixeerd zijn, dus vastliggen op de vloer, kunnen ze weer meedraaien. Daarmee is de eerste fase van het herstel geklaard. De volgende fase bestaat uit het herstellen van de pelblikken. Dat staat echter voor veel latere datum op de rol. Eerst zullen we aan de slag moeten met het vernieuwen van de stelling en het aanbrengen van nieuwe stellingplanken. Dit is echter een klus voor de molenbouwer.

########################################################################################

Dick Wijchgel onderscheiden


Op zaterdag 9 januari 2010 kreeg Dick Wijchgel uit de handen van burgemeester Roodenboog van Loppersum de versierselen die horen bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. "Het heeft hare Mare Majesteit behaagd...."

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er door de huidige vijf leerlingen van Dick een feestelijke receptie gegeven, die het karakter had gekregen van een mini-symposium over het thema: molens en monumenten.

Leidinggevende Corrie Boer van Libau, de instelling waaronder de Monumentenwacht resulteert, maakte in haar toespraak duidelijk dat de zorg voor onze cultuurgeschiedenis staat of valt met stelselmatig onderhoud en de zorg van veelal vrijwilligers, zoals Dick er ook eentje is.

Mevrouw Roelie Broekhuis, directeur van het Groninger Molenhuis benadrukt vervolgens het belang van onze molens in de provincie en gaf aan dat molen de Hoop waar Dick de scepter zwaait een prachtig voorbeeld is van een molen waar eigenaar alsook het publiek veel plezier aan beleeft.

Burgemeester Schollema van Pekela, voerde als jeugdvriend het woord over zijn belevenissen met het jongetje Dick waar hij zeer goede herinneringen aan heeft.

Dhr. Leen Duim van het Gilde van vrijwillig molenaars legde vooral de nadruk op de kwaliteiten van Dick als instructeur. Hij heeft in de 28 jaar dat hij dat werk doet al 25 gediplomeerde molenaars afgeleverd. Als waardering waarvan hij het zilveren insigne van het Gilde kreeg overhandigd.

De vrolijke noot kwam vooral van Ida Wierenga, die vanuit de oud-leerlingen een aantal herinneringen aan haar lessen van Dick ophaalde. Daar bleek vooral uit het plezier dat met de opleiding gepaard ging, maar vertelde ook een voorbeeld waaruit bleek dat het omgaan met een molen geen kinderspel is en dat dus serieus gestudeerd moest worden om fouten en ongelukken te voorkomen.

Ten slotte sprak de eigenaar van de molen de Duitse cardioloog Baldus zijn zeer grote waardering uit over de niet aflatende ijver van Dick in het onderhoud maar daarnaast ook verbetering van de molen.

Aan het einde van de middag sprak Dick zijn welgemeende dank uit, waarin hij aangaf dat hij het altijd met plezier had gedaan en dat hij met de verschillende eigenaars fijn had samengewerkt. Na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid en welgemeende woorden, wenste hij iedereen een wel thuis. Een toepasselijke wens, want buiten stond ondertussen de sneeuwstorm op het punt van uitbreken.

#####################################################################################

Dick Wijchgel

30 jaar molenaar

Op 1 januari 1980 begon Dick Wijchgel als molenaar op molen De Hoop in Garsthuizen. Dat is een zeer heugelijk feit! Niet alleen voor Dick zelf, die hiermee kan terug kijken op 30 fijne, maar ook spannende jaren, waarin o.a. een brand voorkwam.

Maar vooral is het een heugelijk feit voor de molen zelf. Die dankzij Dicks niet aflatende ijver en zorg, de molen niet alleen draaiende hield, wat doorgaans de taak van een vrijwillig molenaar is, maar ook reparaties zelf uitvoerde, of ervoor zorgde dat de molenbouwer dat deed.

Maar ook een heugelijk feit voor de eigenaar, de familie Baldus, die met Dick een geweldige hulp hebben in het bewaren en onderhouden van hun molen.

Maar ook een heugelijk feit voor al die mensen die ook zelf verliefd worden op een molen en willen leren vrijwillig molenaar te worden. Al 28 jaar leidt Dick mensen op voor deze prachtige taak. En tot nu toe heeft hij 25 gediplomeerde molenaars afgeleverd. Op dit moment zijn er weer 5 in opleiding.

Ten slotte ook een heugelijk feit voor ons allemaal, die van deze molen mogen en kunnen genieten. Want het is een nationaal monument en elke zaterdag gratis toegankelijk. Waarbij Dick, of een van de leerlingen, dan een goede rondleiding levert.Ieder die hem wil feliciteren is van harte welkom op zaterdag 9 januari vanaf 14.00 in de boerderij naast de molen, Smydingheweg 44, Gartshuizen.

###################################################################################

4 Nieuwe leerlingen voor

De Hoop

Sinds enkele weken mogen molen De Hoop en haar instructeur Dick Wijchgel zich verheugen in vier nieuwe leerlingen, zodat er nu in totaal vijf leerlingen zijn. Daarmee zit het theorielokaal in de molen zaterdag's helemaal vol. De tijd voor theorie breekt nu ook weer aan, want bij winterdag kunnen we niet altijd de molen laten draaien. Of de wind is te stormachtig, of het stroomt van de regen of er is voor lange peridoden helemaal geen wind. Maar dat is geen probleem want er valr ook heel wat te leren over de molen. Zo moet elke molenaar weten hoe zijn molen gebouwd is, inclusief de namen van alle onderdelen en de functie ervan. Daarnaast gaat het ook om de geschiedenis en bouwwijze van alle typen molens in ons land. Een ander belangrijk onderdeel is de kennis van het weer. Niet alleen is het handig om te weten of er ook wind verwacht wordt, maar vooral is het belangrijk van tevoren slecht weer te zien aankomen. Want als de molen aan zijn lot wordt overgelaten terwijl er een storm optreedt, dan kan het gevolg zijn dat de kap met de wieken eraf waaien. De molen is dan ook gevaarlijk 'speelgoed'. Kortom er is veel te leren. De opleiding duurt dan ook twee jaren.

######################################################################################

Nieuwe leerlingen.De open dag op de zeven instructie molens in de provincie is een groot succes geworden. Er gaven zich in totaal zeventien mensen op om nader kennis te maken met de opleiding. Veel molenaars in spé werden meteen aan het werk gezet. En dat smaakte voor velen naar meer. Het groninger molenhuis en het Gilde van vrijwillig molenaars kijken terug op een geslaagde dag.

###############################################################################

Belangstelling voor opleiding tot vrijwillig molenaar.


Op 19 september waren alle instructiemolens in de provincie Groningen de hele dag open om informatie te geven over de aantrekkelijke hobby van het vrijwillig molenaarschap. Zoals ook onze molen. Er was gelukkig hier en daar geïnteresserd publiek waar te nemen. Het media-offensief van het Groninger Molenhuis was hier zeker debet aan. Geïnteresseerden kregen een goed beeld wat het betekent omvrijwillig molenaar te zijn. Daar naast werden alle vragen met betrekking tot opleiding en examen beantwoord. Nu hopen we maar dat die interesse wordt omgezet in het actief zich aanmelden op een van de acht instruciemolens.

*************************************************************************************************************

De molen was helaas

gesloten op

monumentendag!

Vanwege omstandigheden was molen De Hoop helaas niet bemenst.
Tijdens de Open Monumentendag, in het weekend van 12 en 13 september, konden in circa 350 gemeenten in Nederland tussen de 3.000 en 4.000 monumenten bezocht worden. Met het thema Op de kaart, konden bezoekers dit jaar van alles te weten komen over kaarten en plattegronden. Comités, die lokaal de Open Monumentendag organiseren, gaven met allerlei topografische kaarten, oude stadsplattegronden of andere (stedenbouwkundige) kaarten, de context voor de monumenten die worden opengesteld. Dat betekend een breed aanbod van monumenten en activiteiten.

Historische kaarten vormden op de Open Monumentendag de basis voor fiets- en wandelroutes, maken onderdeel uit van tentoonstellingen of werden op een andere manier aan het publiek getoond. De relatie tussen monument en haar omgeving stond daarmee dit jaar centraal. Daarnaast grepen comités het thema aan om een bepaald monument nadrukkelijk op de kaart te zetten, of het publiek te informeren over rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of beschermde stads- en dorpsgezicht. Voor een overzicht van de programma’s zie www.openmonumentendag.nl  uur.
#############################################################################################
Zomertijd: Molentijd

Na de mooie lente met het overwegend prachtige weer, zou je haast denken dat we de zomer al gehad hebben. Maar de zomer is net begonnen. dat betekent dat de meeste mensen nog op vakantie gaan. En als we de berichten in de media mogen geloven, dan gaan er meer mensen in het eigen land met vakantie dan voorheen.

Als vrijwillig molenaars zijn we daar natuurlijk blij mee! want we hopen dat al die mensen zo meer oog krijgen voor de schoonheid van ons eigen land. Te denken valt daarbij aan de natuur, maar vooral ook aan het monumentale erfgoed dat rijkelijk over ons land verdeeld is. Daarom hopen we ook dat er deze zomer weer veel mensen onze molen zullen bezoeken. De molen is elke zaterdagmiddag open voor bezoek. Maar komt u op een andere dag langs en ziet u de deuren open staan, of de molen draaien dan bent u ook welkom. We hopen u graag te ontmoeten, want: Zomertijd=Molentijd.

#############################################################################################

Groninger Molenweekend 13,14 juni

Ieder jaar wordt er een Groninger molenweekend gehouden, traditioneel in het tweede weekend van juni. Veel Groninger molens zijn dan open voor het publiek en vaak organiseren zij speciale activiteiten. Dit jaar is het centrale thema 'van haver tot gort'.

De uitdrukking 'van haver tot gort' biedt koren- en pelmolens de mogelijkheid om in te gaan op het malen en pellen van het graan en de verdere verwerking van het meel. Maar het thema kan ook overdrachtelijk worden gezien, namelijk dat de molenaar zijn/haar molen door en door kent. Molenaars en molengidsen willen immers ook graag deze kennis overdragen aan bezoekers.


Ook molen De Hoop in Garsthuizen is opnieuw geopend: op zaterdag van 13.30 uur tot 17.30 uur. Op zondag, bij goed weer op dezelfde tijden.

Het Groninger Molenweekend wordt georganiseerd door het Groninger Molenhuis, een koepel voor de ruim 80 monumentale molens in de provincie Groningen.

**************************************************************************************


Muzikale molendag       De Hoop Garsthuizen

Garsthuizen - Molen De Hoop in Garsthuizen had zaterdag in het kader van Nationale Molendag de deuren geopend voor het publiek. De leerlingen van het IVAK, de Cultuurfabriek uit Delfzijl, zorgde voor een muzikale omlijsting en kunstzinnige uitingen.

Door Annemieke van Donk

Sinds 1715 staat er al een molen op deze plek naast het dorp Garsthuizen. Molen De Hoop kent een roerige geschiedenis: in 1839 is de molen omgewaaid tijdens een stevige storm. Een van de voormalige eigenaren duldde geen concurrentie van de andere molen in Gartshuizen en hij deed dit door deze op te kopen en af te breken. Molen De Hoop was zeker van zijn bestaansrecht. In 1995 brandde de bijschuur af en de molenkap liep ernstige schade op. In 1996 is alles hersteld. Nu is De Hoop het mooist bewaarde molen/boerderijcomplex van de provincie.

Zaterdag mocht iedereen een kijkje nemen in de molen en in de schuur, waar prachtige schilderijen (met molens) te bezichtigen waren, gemaakt door cursisten die teken- en schildercursus volgden bij de docenten Els Brouwer en Monica Jonkergouw. De Hele dag al hadden cursisten schetsen gemaakt in het dorp Garsthuizen en rondom de molen. 's Middags verzorgden een aantal leerlingen ter plekke een concert in gepaste kledij.

Heel veel belangstellenden stopten bij de molen om eens te kijken wat er aan de hand was. De schilderijen en de omgeving werden bewonderd. Vervolgens liep men de molen in, klom naar boven, kwam op de zogenaamde omloop uit en verbaasde zich over het prachtige uitzicht of schrok juist behoorlijk van de hoogte.

Hier zaten Jan Bischop en Rolf Venema, een gediplomeerde molenaar en een leerling, rustig op een bankje te genieten van het bezoek en het uitzicht. Beide mannen zijn verknocht aan de molen en zijn maar wat graag bereid om te vertellen over 'hun' molen. De molen gaat hen aan het hart; draaien moet deze, want stilstand is achteruitgang. "Tja, we willen heel veel", aldus Venema, "we willen graag veel mensen interesseren voor de molens, wie weet willen ze zelf wel molenaar worden. Man of vrouw, maakt niet uit, vooropleiding ook niet. Technisch inzicht en geen hoogtevrees zijn twee belangrijke factiren voor een molenaar."

Beide molenaars willen graag dat de molen regelmatig draait en ook wat kan malen. Voor menselijke consumptie is dat niet mogelijk, maar veevoer malen of pletten of breken kan heel goed. "Haver voor het paard bijvoorbeeld", aldus Bischop. "We zoeken mensen die hun veevoer willen pletten of breken. We doen dit gratis en met liefde voor ze. De Hoop moet werken, dat is het allerbeste."

Graag willen ze vertellen over de molen, de geschiedenis en het vak molenaar. Op verzoek verzorgen ze excursies voor groepen en scholen. Iedereen is welkom op de dagen dat de molen draait. Dit is meestal in het weekend en op feestdagen. De mannen zaten heerlijk op hun bankje: onder hen speelde het orkestje over de Amsterdamse grachten. Achter hen draaiden de wieken op de maat van het lied. Voor hen was een boer aan het werk op het land, de zon scheen en er was een zacht briesje. Wat een leven. "Jazeker, dit is een mooi leven," lachten ze beiden. "Op dit bankje hebben we alle wereldproblemen binnen een half uur opgelost."

De jongste molenaar in opleiding, Robert Swijghuizen, arriveerde en keek fronsend naar de wieken en naar de twee mannen op het bankje. Zijn conclusie: de zeilen stonden op 'de luie mulderstand' en de molenaars zelf ook. Hij zuchtte, zette de molen stil en veranderde de stand van de zeilen naar een lang half.

******************************************************
Onderhoud

Een molen die niet wordt onderhouden zal zeker snel vergaan. Immers alles is van hout en staat in weer en wind. Daarom worden de hekschroten van de stelling op dit moment geschuurd en geschilderd. Daarnaast gaan we van twee naar drie hekschroten. Dit om de veiligheid van de bezoekers nog groter te maken. De afstand tussen de hekschroten wordt nu zo klein dat er niets meer doorheen kan. Het blijft toch nodig om op te letten wanneer er gasten rondlopen. Zeker als er kleine kinderen zijn, waarvoor de ouders voluit aansprakelijk zijn.

Het schuren van deze hekschroten is een zeer tijdrovend karwei. Elke hekschoot is 6 meter lang. Die wordt geschuurd, gegrond, geschuurd, en afgelakt. Aan vier zijden. Er zitten 16 oude hekschroten op die zo behandeld moeten worden. Dan komen er nog 8 nieuwe hekschroten bij die ook geschuurd, gegrond, geschuurd en afgelakt worden, aan vier zijden. Als je dat allemaal optelt, dan is dat 1800 meter schuur- en verfwerk! Voorwaar een grote klus.

#####################################################################
Tik van de Molen, overgenomen uit het Dagblad van het Noorden van 6 januari 2009.

Theoretiseren met kacheltje er bij

Tik van de molen is een serie miniportretjes van Groninger Molenaars en hun molen.
Als eerste de voormalige pelmolen De Hoop (1839) in Garsthuizen. Die wordt beheerd door Dirk Wychgel (1945), molenaar/instructeur vanaf het begin van de jaren tachtig.


Dirk Wychgel wil wel even uitleggen waarom de (minimaal) twee jarige cursus voor vrijwillig molenaar onvoldoende rendement oplevert. Als de eigenaar van de molen geen onderhoud pleegt dan knapt de pas afgestudeerde vrijwilliger af op de puinhoop en maakt hij zich uit de voeten. En dan is er nog een factor van belang: de echtgenote. "Moeder zegt, zo jongen, je bent nou de laatste twee jaar elke zaterdagmiddag weggeweest, blijf nou maar eens een tijdje thuis om daar de klusjes te doen."
Gevolg is uiteraard een schrijnend gebrek aan groei in het aantal molenaars. In Groningen kunnen ze nog wel tachtig stuks extra gebruiken. Dus zorg dat je er bij komt, wil molenaar Wychgel eigenlijk tegen liefhebbers zeggen.
De nood is zo hoog gestegen dat sommige vrijwillgers rondlopen met drie sleutels op zak. Van drie molens, kortom. En dat terwijl elke molen eigenlijk twee vrijwillgers nodig heeft.

Overigens is de cursus niet duur. Wat je zelf moet betalen zijn onder meer een paar boeken en een WA-verzekering. Is het eens slecht weer dan ga je in Garsthuizen als leerling gezellig 'theoretiseren in een klein hokje met het kacheltje er bij.'
Dit alles mede vanwege de instelling van de molenaar/instructeur. "Als je over de cursus vijf jaar wilt doen, dan is het ook goed. We zijn hier voor ons plezier. Het is een hobby, geen must." Daarom vindt Wychgel het rondleiden van belangstellenden ook prachtig. Op de zaterdagmiddagen is vanaf half twee een bezichtiging mogelijk.

De Hoop was eerst een pelmolen, waarin gerst tot gort werd vermalen. Na de sloop van een andere molen kreeg De Hoop daar in 1880 de molenstenen van en werd hij een korenmolen. Die is eigendom van de Duitse familie Baldus, meldt Wychgel, die tevreden is over de staat van onderhoud.
Hij is telefonisch te bereiken: 0595-552223.
***********************************************************

Als het goed is, is een molen altijd in beweging. maar ook als er even geen wind is, is er veel bedrijvigheid. een levende molen vraagt onderhoud, veel onderhoud. op De Hoop in Garsthuizen wordt dit voor een groot deel gedaan door de vrijwillige molenaars. maar af en toe moet de molenbouwer er aan te pas komen. In dit nieuwsbulletin berichten we hier onder andere over.
***********************************************************
Ook tijdens de wintermaanden is het mogelijk de molen te bezichtigen op de zaterdagmiddag vanaf half twee. de kans is daarbij wel groter dat de molen niet zal draaien in verband met het weer. ook is af en toe de molen gesloten in verband met een excursie naar andere molens. Even een mailte of telefoontje en u weet het zeker.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

vertalen

Openingstijden

  • Molen De Hoop is Garsthuizen is elke zaterdag open van 13.30 uur tot 17.30 uur

Opleiding

Molenhuis

  • Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor molens in Groningen en het ondersteunt moleneigenaren bij het optimaal houden of maken van de conditie van de molens. Klik hier voor Molenhuis.nl

De Hollandsche Molen

  • De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens. Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn! Klik hier voor De Hollandsche Molen.nl

Moleneducatief

Molenarchief

  • In het molenarchief bevinden zich o.a. verzamelingen molenboeken, periodieken, foto's, dia's, ansichtkaarten, krantenknipsels, kaartmateriaal en heel veel digitaal verwerkte foto's en gegevens. Klik hier voor Molenarchief

Molentypen

  • Achtergrondinformatie over molens in Nederland Op deze site van een vrijwillig molenaar vindt u informatie over de in Nederland voorkomende molentypen en de plaats van molens in de ontwikkeling van Nederland. Scholieren vinden hier veel materiaal voor spreekbeurten en werkstukken. Klik hier voor Molentypen.nl

Molenpagina

Ambachtelijke Molenaars

  • Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) Alle molens die u op deze site tegenkomt verkopen eigen op ambachtelijke wijze gemalen meel. De betreffende molenaars zijn aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Klik hier voor Molenaarsgilde.nl

www.kerkgarsthuizen.nl

www.groningerkerken.nl

  • De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel historische kerkgebouwen in de provincie Groningen in stand te houden. Klik hier voor info

De Diek'n

  • Boerderij De Diek'n een dijk van een plek! Een oud Groninger boerderij uit de 17e eeuw, verbouwd tot sfeervolle recreatie accomodatie. Klik hier voor info.

De Fram Woltersum

  • De houtzaag- koren- en pelmolen Fram te Woltersum is een unieke molem met een combinatie van drie functies: korenmolen, pelmolen en houtzaagmolen. Klik hier voor info

Zus en Zo Kunst

  • Op het dorpsplein van Westeremden vindt u naast giclees ook cadeaus voor huis en tuin, boeken, gedichtenbundels, kaarten en streekproducten. Klik hier voor info.

GarsthuizenStartenhuizen


Copyright 2002-2018