» Bouwgeschiedenis

Wat is dit?

Foto Voor zover we de geschiedenis kunnen achterhalen, begint het verhaal over de molen in Garsthuizen in 1715.
Jan Olgers bouwde op het huidige molenheem een “spinnekop” met stelling. De molen stond ongeveer op de noordwestelijke hoek van het molenheem met een uitgang naar de weg, op de plek waar nu de schuur in de lengterichting langs de weg staat. Deze molen had een stelling op een hoogte van circa 10 voet (3,5 m) en had een vlucht van 72 voet (24 m). De molen was gedekt met riet, gebouwd op een stenen onderstuk en bezat twee pelstenen.
Op 2 januari 1839 waaide de molen bij een hevige storm om. Nog datzelfde jaar werd ter vervanging , door het molenmakersbedrijf J.H.Hoving uit Middelstum een nieuwe molen gebouwd. Dit is dan de 8-kant pelmolen die in juni 1839 de naam ‘DE HOOP’ kreeg. Van deze molen bestaat nog het gedetailleerde bestek. Hieruit blijkt o.a. dat de molen was uitgevoerd met geasfalteerd houten kap.
Van de oude molen konden nog enige houten onderdelen worden gebruikt, blijkens de beschrijving, zodat de materiaalkosten werden berekend op f 4318,85/5 (€1963,11).
Het eindproduct van het pelproces, de gort, werd aan de Groninger beurs geleverd en het bijproduct, de dust, werd in de winter aan de veestapel opgevoerd. Er werd ook wel land van de kerk gehuurd om het areaal van het landbouwbedrijf te vergroten.
In 1940 kreeg de molen een nieuwe roede met stroomlijnneus. Beide hadden zelfzwichting (automatische kleppen). In 1951 werd de molen gerestaureerd door molenmaker Bremer uit Adorp. De molen was in 1970 reeds uitgeschakeld als gortpellerij door de komst van moderne machines. De algehele technologische ontwikkeling op het gebied van windloos malen deed de molen geen goed en verval, ook van de boerderij, was het gevolg.
In 1974 werd de molen gerestaureerd en daarna Oudhollands ‘opgehekt’, in plaats van zelfzwichting (met kleppen), zoals het voorheen was.
In mei 1995 brandde de bijschuur af en ook de molenkap liep ernstige schade op. In het voorjaar van 1996 is alles weer hersteld zoals het ooit was door molenbouwer Doorbosch uit Adorp. Het is het mooist bewaarde molen/boerderij complex in de provincie.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

vertalen

Openingstijden

  • Molen De Hoop is Garsthuizen is elke zaterdag open van 13.30 uur tot 17.30 uur

Opleiding

Molenhuis

  • Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor molens in Groningen en het ondersteunt moleneigenaren bij het optimaal houden of maken van de conditie van de molens. Klik hier voor Molenhuis.nl

De Hollandsche Molen

  • De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens. Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn! Klik hier voor De Hollandsche Molen.nl

Moleneducatief

Molenarchief

  • In het molenarchief bevinden zich o.a. verzamelingen molenboeken, periodieken, foto's, dia's, ansichtkaarten, krantenknipsels, kaartmateriaal en heel veel digitaal verwerkte foto's en gegevens. Klik hier voor Molenarchief

Molentypen

  • Achtergrondinformatie over molens in Nederland Op deze site van een vrijwillig molenaar vindt u informatie over de in Nederland voorkomende molentypen en de plaats van molens in de ontwikkeling van Nederland. Scholieren vinden hier veel materiaal voor spreekbeurten en werkstukken. Klik hier voor Molentypen.nl

Molenpagina

Ambachtelijke Molenaars

  • Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) Alle molens die u op deze site tegenkomt verkopen eigen op ambachtelijke wijze gemalen meel. De betreffende molenaars zijn aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Klik hier voor Molenaarsgilde.nl

www.kerkgarsthuizen.nl

www.groningerkerken.nl

  • De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel historische kerkgebouwen in de provincie Groningen in stand te houden. Klik hier voor info

De Diek'n

  • Boerderij De Diek'n een dijk van een plek! Een oud Groninger boerderij uit de 17e eeuw, verbouwd tot sfeervolle recreatie accomodatie. Klik hier voor info.

De Fram Woltersum

  • De houtzaag- koren- en pelmolen Fram te Woltersum is een unieke molem met een combinatie van drie functies: korenmolen, pelmolen en houtzaagmolen. Klik hier voor info

Zus en Zo Kunst

  • Op het dorpsplein van Westeremden vindt u naast giclees ook cadeaus voor huis en tuin, boeken, gedichtenbundels, kaarten en streekproducten. Klik hier voor info.

GarsthuizenStartenhuizen


Copyright 2002-2018